Drijfgassen

De meest voorkomende drijfgassen zijn koolwaterstoffen zoals butaan, isobutaan en propaan. Ook gefluoreerde koolwaterstoffen zoals tetrafluorethaan en difluorethaan vallen onder de drijfgassen. Een andere groep zijn de gehalogeneerde koolwaterstoffen (halonen en chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s)).

Dit soort drijfgassen worden gebruikt om vloeibare stoffen (zoals deodorant, maar ook bijvoorbeeld haarspray) uit een spuitbus te kunnen spuiten. Ze creëren een druk in de spuitbus waardoor de vloeistof met één druk op de knop uit de fles geperst wordt. Ze kunnen zorgen voor irritatie van de huid. Maar dat is niet de enige reden om ze te vermijden.

Over het algemeen zijn drijfgassen schadelijk voor het milieu en de ozonlaag. Koolwaterstoffen butaan en propaan hebben niet zozeer een negatieve impact op de ozonlaag. Wel dragen ze bij aan de vorming van smog wat ademhalingsproblemen kan veroorzaken bij mensen.

Halonen en CFK’s dragen bij aan de afbraak van de ozonlaag die ons beschermt tegen schadelijke UV-straling van de zon. Daarnaast hebben fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) een zeer hoog broeikaseffect. Ze houden warmte vast in de atmosfeer waardoor ze bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Om de ozonlaag te beschermen is het gebruik van CFK’s en halonen uitgefaseerd sinds het Montreal Protocol van 1987. Ook zijn bedrijven in Nederland gebonden aan strenge regels als zij (andere) drijfgassen gebruiken in hun productieproces.

Om als consument je steentje bij te dragen is het gebruiken van producten zonder drijfgassen een goed idee. Gelukkig kun je daarvoor bij steeds meer merken terecht, zoals bij Happy Earth voor deodorants zonder drijfgassen!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top