Microplastics

Microplastics zijn een steeds groter wordend probleem. Microbeads, kleine plastic deeltjes die minder dan 5 millimeter in grootte zijn, worden vaak toegevoegd aan verzorgingsproducten voor exfoliatie of reiniging. Bovendien kunnen andere vormen van microplastics ontstaan uit de fragmentatie van grotere plastic producten.

Er zijn vaste en vloeibare vormen. Vaste microplastics zijn de deeltjes die in hun originele vorm blijven, zoals plastic flessen, verpakkingen en andere afvalstoffen. Ze zijn eenvoudig te zien en te verwijderen, hoewel ze nog steeds schadelijk kunnen zijn voor de omgeving en de dieren die ermee in aanraking komen.

Vloeibare microplastics daarentegen, zijn de deeltjes die zijn opgelost in water. Dit komt vooral voor in oceanen en rivieren en is veel moeilijker te detecteren en te verwijderen. Deze vloeibare vorm kan door waterplanten en -dieren worden opgenomen, waardoor ze zich door de voedselketen verspreiden en uiteindelijk ook door de mens kunnen worden ingenomen.

Om deze redenen zijn steeds meer landen bezig met het reguleren of verbieden van microplastics in cosmetica en verzorgingsproducten. Het is belangrijk om te kiezen voor producten die milieuvriendelijk en veilig zijn en de hoeveelheid plastic in onze omgeving te verminderen.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top